A A A A A

1 Samuelio 29

5
Argi tai ne tas Dovydas, apie kurį jos dainavo viena kitai šokiuose, sakydamos: ‘Saulius užmušė savo tūkstančius, o Dovydas savo dešimtis tūkstančių?“
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

5
Argi tai ne Dovydas, apie kurį jie šokdami dainuoja: ‘Saulius užmušė tūkstančius, o Dovydas — dešimtis tūkstančių?’“
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

5
Argi ne šitas Dovydas, apie kurį dainuodavo šokdami: ‘Saulius nukovė tūkstančius, o Dovydas­dešimtis tūkstančių?’ ‘‘
Lietuvos Biblija