A A A A A
Submit

1 Korintiečiams 5

8
Tad švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nusikaltimo raugu, bet su nerauginta tyrumo ir tiesos duona.
Lietuvos Biblija

8
todėl švęskime šventę ne su senu raugu nei su piktos valios ir nedorybės raugu; bet su nerauginta nuoširdumo ir tiesos duona.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

8
Tad švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nelabumo raugu, bet su nerauginta tyros širdies ir tiesos duona.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012