A A A A A
Submit

1 Korintiečiams 5

13
Tuos, kurie ne mūsiškiai, Dievas teis. Todėl ‘‘pašalinkite piktadarį iš savo pačių tarpo’‘.
Lietuvos Biblija

13
Bet esančius išorėje Dievas teisia. Todėl pašalinkite tą nedorėlį iš savo tarpo.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

13
Svetimuosius teis Dievas. Pašalinkite piktadarį iš savo pačių tarpo.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012