A A A A A
Submit

1 Korintiečiams 5

12
Kam man teisti svetimus? Argi ir jūs ne savuosius teisiate?
Lietuvos Biblija

12
Nes kas man darbo teisti ir tuos, kurie yra išorėje? Argi jūs teisiate ne tuos, kurie yra viduje?
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

12
Kam man teisti svetimuosius?! Argi ir jūs ne savuosius teisiate?
Lietuvos Biblija (LBD) 2012