A A A A A
Submit

1 Korintiečiams 5

1
Tenka girdėti apie ištvirkimą tarp jūsų ir net apie tokį ištvirkimą, kokio nesigirdi net pas pagonis: būtent kažkas gyvena su savo tėvo žmona!
Lietuvos Biblija

1
Bendrai kalbama, kad tarp jūsų yra paleistuvystė, ir tokia paleistuvystė, kokia nėra minima net tarp pagonių, kad kažkas turi savo tėvo žmoną.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

1
Apskritai tenka girdėti apie ištvirkimą tarp jūsų, net apie tokį ištvirkimą, kokio nepasitaiko nė pas pagonis, būtent — kažkas gyvenąs su tėvo žmona...
Lietuvos Biblija (LBD) 2012