A A A A A
Submit

Nahumo 2

9
Plėškite sidabrą, plėškite auksą! Čia turtų daugybė, nėra jiems galo!
Lietuvos Biblija

9
Grobkite sidabrą, grobkite auksą; nes atsargoms ir šlovei nėra galo iš visokių geistinų reikmenų.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

9
Nuo seniausių laikų Ninevė buvo tarsi vandenų tvenkinys. Dabar jie tvinsta. „Sustokite! Sustokite!“ — bet nė vienas negrįžta.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012