A A A A A
Submit

Nahumo 2

5
Jis šauks savo drąsiuosius, jie skubės klupdami, veršis prie sienos, bet apgultis jau bus paruošta.
Lietuvos Biblija

5
Jis suminės savo vertinguosius; jie suklups eidami; jie skubės prie jo sienos, ir apsauga bus paruošta.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

5
Gatvėmis pasiutusiai daužosi vežimai, aikštėmis darda šen ir ten. Jie atrodo lyg deglai, jie tvyksi lyg žaibai.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012