A A A A A
Submit

Nahumo 2

2
Viešpats atgaivina Jokūbo ir Izraelio didybę, nors priešai juos nusiaubė ir jų vynmedžių šakeles sulaužė.
Lietuvos Biblija

2
Nes VIEŠPATS nusuko Jokūbo puikybę kaip Izraelio puikybę; nes tuštintojai juos ištuštino ir sudarkė jų vynmedžio šakas.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

2
Griovėjas pakilo prieš tave. Budėk ant pylimų, stebėk kelią, juoskis kalaviją ant strėnų, sutelk visas savo jėgas!
Lietuvos Biblija (LBD) 2012