A A A A A
Submit

Nahumo 2

11
Kur liūto buveinė, kur jaunų liūtų ola, kur liūtukai, kurie nepažino baimės?
Lietuvos Biblija

11
Kur yra liūtų buveinė ir jaunų liūtų maitinimosi vieta, kur vaikščiojo liūtas, tai yra, senas liūtas ir liūto jauniklis, ir niekas jų neišgąsdino?
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

11
Ninevė nusiaubta, nuniokota ir sunaikinta! Širdis alpsta, keliai linksta, visų strėnos pakirstos, visų veidai mirtinai išbalę!
Lietuvos Biblija (LBD) 2012