A A A A A
Submit

Nahumo 2

10
Ji tuščia, išplėšta ir sunaikinta. Širdis alpsta, keliai dreba, visų veidai iš baimės pabalę.
Lietuvos Biblija

10
Ji negyvenama, tuščia ir nuniokota; alpsta širdis, daužosi kelis į kelią, didelis skausmas visose strėnose ir visų veidai pajuodę.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

10
„Grobkite sidabrą, grobkite auksą! Lobiams nėra galo! Visokiausių brangenybių gausybė!“
Lietuvos Biblija (LBD) 2012