A A A A A
Submit

Amoso 8

7
Viešpats prisiekė Jokūbo pasididžiavimu: ‘‘Niekados nepamiršiu jų darbų!’‘
Lietuvos Biblija

7
VIEŠPATS prisiekė Jokūbo puikybe: „Tikrai niekada nepamiršiu nei vieno jų darbų.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

7
VIEŠPATS prisiekė Jokūbo išdidumu: „Tikrai niekada nepamiršiu nė vieno jų darbų!
Lietuvos Biblija (LBD) 2012