A A A A A
Submit

Amoso 8

6
Mes pirksime vargšą už sidabrą, beturtį už porą sandalų, pelus parduosime kviečių vietoje’‘.
Lietuvos Biblija

6
kad pirktume vargšą už sidabrą ir nepasiturintįjį už avalynės porą; taip, ir parduotume kviečių atliekas?“
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

6
Pirksime vargšus už sidabrą, beturtį už sandalų porą ir parduosime net kviečių pasturlakus!“
Lietuvos Biblija (LBD) 2012