A A A A A
Submit

Amoso 8

4
Klausykite, kurie praryjate beturtį ir pražudote krašto vargšus,
Lietuvos Biblija

4
Klausykite tai jūs, kurie praryjate nepasiturintįjį, kad padarytumėte galą šalies vargšams,
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

4
Išklausykite tai jūs, kurie mindote beturtį ir žudote krašto vargšus!
Lietuvos Biblija (LBD) 2012