A A A A A
Submit

Amoso 8

3
Giesmės šventykloje virs raudojimu,­sako Viešpats Dievas.­Bus gausu lavonų, juos išmes tylėdami’‘.
Lietuvos Biblija

3
Ir šventyklos giesmės tą dieną bus aimanomis, – sako Viešpats DIEVAS; – visur bus daug lavonų; juos išmes tylėdami“.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

3
Tą dieną šventyklos giesmės virs raudomis, — tai Viešpaties DIEVO žodis, — daugybė visur išmėtytų lavonų. Ša! Tylos!“
Lietuvos Biblija (LBD) 2012