A A A A A
Submit

Amoso 8

2
Jis klausė: ‘‘Amosai, ką matai?’‘ Aš atsakiau: ‘‘Pintinę prinokusių vaisų’‘. Tada Viešpats tarė man: ‘‘Atėjo galas mano tautai, Izraeliui; daugiau jos nebepasigailėsiu.
Lietuvos Biblija

2
Ir jis tarė: „Ką matai, Amosai?“ Aš tariau: „Vasaros vaisių pintinę“. Tada VIEŠPATS man tarė: „Atėjo galas mano tautai Izraeliui; aš nebepraeisiu jiems pro šalį.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

2
Jis paklausė: „Ką matai, Amosai?“ Atsakiau: „Vasaros vaisių krepšį“. VIEŠPATS tarė man: „Galas atėjo Izraeliui, mano tautai, nebeatleisiu jam niekada daugiau.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012