A A A A A
Submit

Amoso 8

1
Viešpats Dievas parodė man tokį reginį: štai pintinė prinokusių vaisių.
Lietuvos Biblija

1
Taip man parodė Viešpats DIEVAS: ir štai vasarinių vaisių pintinė.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

1
Viešpats DIEVAS parodė man šitokį dalyką. Žiūriu, vasaros vaisių krepšys.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012