A A A A A

Psalmynas 57

8
Tu skaičiuoji mano klajojimus; sudėk mano ašaras į savo indą; argi jų nėra tavo knygoje?
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

8
Mano širdis ištikima, Dieve; mano širdis ištikima; giedosiu ir šlovinsiu tave!
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

8
Pabusk, mano šlove! Pabuskite, arfa ir psalteri! Aš atsikelsiu anksti.
Lietuvos Biblija