A A A A A

Psalmynas 57

7
Ar jie pabėgs dėl neteisybės? Savo pyktyje parblokšk tautas, o Dieve.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

7
Jie paspendė pinkles po mano kojomis, norėdami mane pagauti; jie man iškasė duobę, bet patys į ją įkrito. Sela.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

7
Dieve, mano širdis tvirta. Taip, mano širdis tvirta. Aš giedosiu ir girsiu.
Lietuvos Biblija