A A A A A

Psalmynas 57

6
Jie susirenka, pasislepia, stebi mano žingsnius, laukdami mano sielos.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

6
Parodyk savo didybę aukštai danguje, Dieve, ir savo šlovę visai žemei!
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

6
Jie spendė pinkles mano kojoms, mano siela sugniužo. Jie kasė man duobę, tačiau patys įpuolė į ją.
Lietuvos Biblija