A A A A A

Psalmynas 57

5
Kiekvieną dieną jie kraipo mano žodžius; visos jų mintys yra prieš mane dėl pikto.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

5
Guliu kniūbsčias tarp priešų lyg ryjančių liūtų; jų dantys — ietys ir strėlės, o jų liežuviai — aštrūs kalavijai.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

5
Dieve, būk išaukštintas virš dangų! Tavo šlovė teišplinta visoje žemėje!
Lietuvos Biblija