A A A A A

Psalmynas 57

4
Dieve aš girsiu jo žodį, Dievu pasitikiu; nebijosiu, ką gali man padaryti kūnas.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

4
Tesiunčia jis pagalbą iš dangaus ir teišgelbsti mane; tesugėdina tuos, kurie mane mindo. Sela. Tesiunčia Dievas savo gerumą ir ištikimybę.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

4
Turiu gyventi tarp liūtų, tarp žmonių, kvėpuojančių ugnimi. Jų dantys yra ietys ir strėlės, jų liežuviai­aštrūs kardai.
Lietuvos Biblija