A A A A A

Psalmynas 57

3
Kai aš bijau, tavimi pasitikėsiu.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

3
Šaukiuosi Dievo Aukščiausiojo, Dievo, kuris manimi rūpinasi.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

3
Jis pasiųs iš dangaus ir išgelbės mane, Jis paniekins mano prispaudėjus, Dievas pasiųs savo gailestingumą ir tiesą!
Lietuvos Biblija