A A A A A
Submit

Psalmynas 56

7
Atlygink jiems už nedorybę! Dieve, užsirūstinęs parblokšk juos!
Lietuvos Biblija

7
Štai tada aš nuklajočiau toli ir pasilikčiau dykumoje. Sela.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

7
Jie sąmokslauja, tyko iš pasalų, seka mano žingsnius, norėdami mane nužudyti.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012