A A A A A
Submit

Psalmynas 56

3
Kai baimė apima, Tavimi pasitikiu.
Lietuvos Biblija

3
dėl priešo balso, dėl nedorėlių engimo; nes jie meta ant manęs neteisybę ir užsirūstinę neapkenčia manęs.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

3
Mano priešai puola mane visą dieną; daug puolančių mane, Aukščiausiasis.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012