A A A A A
Submit

Psalmynas 56

11
aš pasitikiu. Nebijosiu, ką gali padaryti man žmogus?
Lietuvos Biblija

11
Nedorybė yra jo viduje; apgaulė ir klasta nesitraukia nuo jo gatvių.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

11
Dievu, kurio pažadą šlovinu, VIEŠPAČIU, kurio žodį garbinu,
Lietuvos Biblija (LBD) 2012