A A A A A
Submit

Psalmynas 56

10
Dievu, kurio žodį giriu, Viešpačiu, kurio žodį giriu,
Lietuvos Biblija

10
Dieną ir naktį jie eina aplink jį ant jo sienų; piktadarybė ir sielvartas yra jo viduje.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

10
Tuomet mano priešai trauksis, kai tik tavęs šauksiuosi; žinau, kad Dievas užstoja mane.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012