A A A A A
Submit

Psalmynas 56

1
Dieve, būk man gailestingas, nes žmogus nori praryti mane, priešai nuolatos puola.
Lietuvos Biblija

1
Palenk ausį, o Dieve, į mano maldą; ir nesislėpk nuo mano prašymo.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

1
Choro vadovui. „Balandžio ant tolimų ąžuolų“ melodija. Dovydo miktamas, filistinams jį suėmus Gate.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012