A A A A A

Psalmynas 24

7
Tada kratėsi ir drebėjo žemė; taip pat kalvų pamatai judėjo ir kratėsi, nes jis užsirūstino.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

7
Atkelkite sąvaras, vartai! Plačiai atsidarykite, amžinosios durys, kad įžengtų Garbės karalius!
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

7
Pakelkite galvas, vartai, pakilkite, senovinės durys, ir šlovės Karalius įeis!
Lietuvos Biblija