A A A A A

Psalmynas 24

6
Savo suspaudime šaukiausi VIEŠPATIES ir šaukiau savo Dievui; jis išgirdo iš savo šventyklos mano balsą, ir mano šauksmas atėjo jo akivaizdon – į jo ausis.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

6
Tokia yra karta tų, kurie į jį kreipiasi ir ieško Jokūbo Dievo veido. Sela.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

6
Tai karta, kuri ieško Jo, ieško Jokūbo Dievo veido.
Lietuvos Biblija