A A A A A

Psalmynas 24

5
Pragaro kančios apsupo mane; mirties pinklės pasitiko mane.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

5
Jis gaus VIEŠPATIES palaiminimą, teisų atlygį Dievo, savo Gelbėtojo.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

5
Jis gaus palaiminimą iš Viešpaties ir teisumą iš savo gelbėtojo Dievo.
Lietuvos Biblija