A A A A A

Psalmynas 24

3
Aš šauksiuos VIEŠPATIES, kuris vertas gyriaus; taip būsiu išgelbėtas iš savo priešų.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

3
Kas gali įkopti į VIEŠPATIES kalną? Kas gali įžengti į jo šventąją buveinę?
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

3
Kas kops į Viešpaties kalną? Kas atsistos Jo šventoje vietoje?
Lietuvos Biblija