A A A A A

Psalmynas 24

2
VIEŠPATS yra mano uola, mano tvirtovė ir mano išvaduotojas; mano Dievas, mano stiprybė, kuriuo pasitikėsiu; mano skydas, mano išgelbėjimo ragas ir mano aukštas bokštas.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

2
nes jis pastatė jį ant gilių vandenų ir įtvirtino virš požeminių upių.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

2
Jis ant jūrų ją pastatė, ant srovių ją įtvirtino.
Lietuvos Biblija