A A A A A
Submit

Psalmynas 130

8
Jis išvaduos Izraelį iš visų jo nedorybių.
Lietuvos Biblija

8
Jis tikrai atpirks Izraelį iš visų nuodėmių.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012