A A A A A
Submit

Psalmynas 130

3
Viešpatie, jei Tu neatleisi kalčių, kas, Viešpatie, išsilaikys?
Lietuvos Biblija

3
VIEŠPATS, kuris padarė dangų ir žemę, telaimina tave iš Siono.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

3
Jei tu, VIEŠPATIE, paisysi nuodėmių, tai kas, Viešpatie, išliks gyvas?
Lietuvos Biblija (LBD) 2012