A A A A A
Submit

Psalmynas 130

2
Viešpatie, išgirsk mano balsą! Tegul Tavo ausys išgirsta mano maldavimus.
Lietuvos Biblija

2
Pakelkite savo rankas šventovėje ir laiminkite VIEŠPATĮ.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

2
Tegu tavo ausys atsiveria mano maldavimui, išgirsk jį ir būk gailestingas.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012