A A A A A

Psalmynas 124

8
Mūsų pagalba varge — VIEŠPATS, kuris sukūrė dangų ir žemę.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

8
Mūsų pagalba yra Viešpaties, dangaus ir žemės Kūrėjo, vardas.
Lietuvos Biblija