A A A A A

Psalmynas 124

7
Ištrūkome lyg paukštis iš medžiotojo spąstų; spąstai sulaužyti, ir mes ištrūkome.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

7
Mūsų sielos ištrūko kaip paukštis iš medžiotojo tinklo. Tinklas sutrūko, ir mes pasprukome.
Lietuvos Biblija