A A A A A

Psalmynas 124

6
Taip, tu pamatysi savo vaikų vaikus ir taiką Izraeliui.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

6
Tebūna pašlovintas VIEŠPATS, kuris nepaliko mūsų kaip grobio jų dantims!
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

6
Palaimintas Viešpats, kuris neatidavė mūsų į jų dantis.
Lietuvos Biblija