A A A A A

Psalmynas 124

5
VIEŠPATS palaimins tave iš Siono; ir tu matysi Jeruzalės gerovę per visas savo gyvenimo dienas.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

5
šėlstanti srovė būtų mus paskandinusi.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

5
gausūs vandenys būtų apsėmę mūsų sielas.
Lietuvos Biblija