A A A A A

Psalmynas 124

4
Štai taip bus palaimintas žmogus, kuris bijo VIEŠPATIES.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

4
potvynis būtų mus nunešęs, vandenys būtų mus užlieję,
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

4
Tada vandenys mus būtų užlieję, srovė būtų apsėmusi mūsų sielas,
Lietuvos Biblija