A A A A A

Psalmynas 124

1
Palaimintas kiekvienas, kuris bijo VIEŠPATIES, kuris vaikšto jo keliais.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

1
Pakopų giesmė. Dovydo. Jeigu VIEŠPATS nebūtų buvęs mūsų pusėje, — tesako Izraelis, —
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

1
Jei Viešpats nebūtų stojęs už mus,­tesako Izraelis,­
Lietuvos Biblija