A A A A A
Submit

Ezros 3

3
Jie atstatė aukurą jo senoje vietoje, nors ir bijojo aplinkui gyvenančių tautų. Jie kas rytą ir vakarą aukojo ant jo deginamąsias aukas Viešpačiui.
Lietuvos Biblija

3
Jie pastatė aukurą ant jo atramų; nes baimė buvo ant jų dėl tų šalių tautų; ir jie ant jo aukojo deginamąsias aukas VIEŠPAČIUI – ryto ir vakaro deginamąsias aukas.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

3
Jie atstatė aukurą ant jo pamatų, nepaisydami šalies žmonių baimės, ir ant jo atnašavo VIEŠPAČIUI kas rytą ir kas vakarą deginamąsias aukas.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012