A A A A A
Submit

Ezros 3

12
Daugelis kunigų, levitų ir šeimų vyresniųjų, kurie buvo seni žmonės ir savo akimis matė pirmuosius namus, garsiai verkė, matydami šių namų pamatus; tuo tarpu kiti garsiai šaukė iš džiaugsmo.
Lietuvos Biblija

12
Bet daugelis iš kunigų, levitų ir tėvų vyriausiųjų, kurie buvo sentėviai ir buvo matę pirmuosius namus, kai prieš jų akis buvo padėtas šitų namų pamatas, verkė garsiu balsu; o daugelis garsiai šūkavo iš džiaugsmo;
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

12
Tačiau daug kunigų, levitų ir šeimų galvų — žmonės, mačiusieji pirmuosius Namus ant jų pamatų — garsiai verkė, žvelgdami į šiuos Namus, nors daugelis ir garsiai šaukė iš džiaugsmo.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012