A A A A A

2 Kronikos 5

1
Na, o aštuonioliktaisiais karaliaus Jeroboamo metais Abija pradėjo karaliauti Judai.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

1
Taip buvo užbaigti visi darbai, kurių Saliamonas buvo ėmęsis VIEŠPATIES Namuose. Saliamonas atnešė savo tėvo šventąsias atnašas — sidabrą, auksą, reikmenis — ir padėjo Dievo Namų ižde.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

1
Taip buvo pabaigti visi darbai, kuriuos Saliamonas padarė dėl Viešpaties namų, ir Saliamonas atgabeno tai, ką jo tėvas Dovydas buvo pašventinęs: auksą, sidabrą bei indus, ir sudėjo Dievo namų sandėliuose.
Lietuvos Biblija