A A A A A
Mateja 1
1
Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahāma dēla, cilts raksti.
2
Ābrahāms dzemdināja Īzaku, Īzaks – Jēkabu, Jēkabs – Jūdu un viņa brāļus.
3
Jūda no Tamāras dzemdināja Perecu un Zerahu. Perecs dzemdināja Hecronu, Hecrons – Arāmu.
Latvijas Bībele (BJT) 2012

1
Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahāma dēla, cilts grāmata.
2
Ābrahāms dzemdināja Īzāku, Īzāks dzemdināja Jēkabu, Jēkabs dzemdināja Jūdu un viņa brāļus.
3
Un Jūda dzemdināja no Tamāras Ferecu un Caru, Ferecs dzemdināja Hecronu, un Hecrons dzemdināja Arāmu,
Latvijas Bībele 1965

1
Jēzus Kristus cilts grāmata. Jēzus bija Dāvida, Dāvids Ābraāma dēls.
2
Ābraāms dzemdināja Īzaku, un Īzaks dzemdināja Jēkabu, un Jēkabs dzemdināja Jūdu un viņa brāļus.
3
Un Jūda dzemdināja Vārecu un Cāru no Tamaras; un Vārecs dzemdināja Ecranu, un Ecrans dzemdināja Ramu.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1
Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahama dēla, cilts grāmata.
2
Ābrahams dzemdināja Īzāku. Un Īzāks dzemdināja Jēkabu. Jēkabs dzemdināja Jūdu un viņa brāļus.
3
Jūda dzemdināja Faresu un Zāru no Tamāras; Faress dzemdināja Esronu; Esrons dzemdināja Aramu;
Latvijas Bībele LJD