A A A A A
Submit

2 Jāņa 1

11
Jo tas, kas viņu sveicina, piedalās tā ļaunajos darbos.
Latvijas Bībele LJD

11
Jo kas viņu sveicina, tam ir daļa pie viņa ļauniem darbiem.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

11
Ja kas viņu sveicina, ņem dalību viņa ļaunajos darbos.
Latvijas Bībele 1965

11
Kas tādu sveicinādams pieņem, tas kļūst līdzdalīgs viņa ļaunajos darbos.
Latvijas Bībele (BJT) 2012