A A A A A
Submit

Malahi 1

9
Nu tad pielūdziet jel Dieva vaigu, lai viņš mums ir žēlīgs. No jūsu rokas tas noticis: vai tad viņš jūsu vaigu žēlīgi uzskatīs? saka Tas Kungs Cebaot.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

9
Tad nu lūdziet Dievu, lai Viņš mums būtu žēlīgs, - tādas lietas no jūsu puses tiešām ir notikušas. Un vai tad Viņš jūs laipni uzlūkos? - saka Tas Kungs Cebaots.
Latvijas Bībele 1965

9
Un tagad lūdziet Dievu, lai viņš apžēlojas, ka tā esat darījuši! Vai viņš novērsīs no jums savu vaigu? – saka Pulku Kungs.
Latvijas Bībele (BJT) 2012