A A A A A
Submit

Malahi 1

8
Jo kad jūs ko aklu atnesat upurēt, tad tas jums nav nelabs, un ja jūs ko tizlu vai vāju atnesat, tad tas nav nelabs. Atnesat to jel savam valdītājam, vai viņam pie tevis būs labs prāts, jeb vai viņš tavu vaigu žēlīgi uzlūkos? saka Tas Kungs Cebaot.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

8
Un, kad jūs upurējat kādu aklu dzīvnieku, vai tad tas nav ļaunums, un, ja jūs nesat ziedam ko klibu vai neveselu, vai arī tas nav ļaunums? Ziedo to taču reiz sava apgabala pārvaldniekam. Vai tad viņam būs prieks par to, un vai tad viņš tevi laipni uzlūkos? - tā saka Tas Kungs Cebaots.
Latvijas Bībele 1965

8
Un, kad jūs pienesat upurēt aklu, vai tas nav ļaunums?! Kad pienesat tizlu un slimu – vai tas nav ļaunums?! Pienesiet to savam zemes pārvaldniekam, vai šis to gribēs, vai būs labvēlīgs?! – saka Pulku Kungs.
Latvijas Bībele (BJT) 2012