A A A A A
Submit

Malahi 1

7
Jūs nesat uz manu altāri sagānītu maizi. Tad jūs sakāt: ar ko mēs tevi sagānījām? Ar to, ka jūs sakāt: Tā Kunga galds nav cienījams.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

7
Jūs to darāt, nesdami uz Mana altāra upurim nešķīstu maizi. Bet jūs tad turpināt: kā tad mēs upurējam Tev kaut ko nešķīstu? - Ar to, ka jūs sakāt: Tā Kunga galds ir nicināms!
Latvijas Bībele 1965

7
Uz mana altāra pienesat sagānītu maizi! Un tad vēl jūs sakāt: kā tad mēs tevi esam apgānījuši?! – Sacījāt taču, ka Kunga galds nievājams!
Latvijas Bībele (BJT) 2012