A A A A A
Submit

Malahi 1

6
Dēlam būs godāt savu tēvu, un kalpam savu kungu. Ja es esmu Tēvs, kur ir mans gods? Un ja es esmu Kungs, kur ir mana bijāšana? saka Tas Kungs Cebaot uz jums priesteriem, Mana Vārda nicinātajiem; bet jūs sakāt: kā tad mēs nicinājam tavu vārdu?
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

6
Dēlam būs godāt savu tēvu un kalpam savu kungu. Ja nu Es esmu tēvs, kur tad nu ir Man parādāmais gods? Ja Es esmu Kungs, kur tad ir pret Mani sajūtamā bijība? - tā saka Tas Kungs Cebaots jums, priesteri, kas jūs nicināt Manu Vārdu, - un tad jūs sakāt: kā tad mēs Tavu Vārdu nicinām?
Latvijas Bībele 1965

6
Dēls lai godā tēvu un vergs – savu kungu, un, ja esmu tēvs, tad kur mans gods, ja esmu kungs, kur manis bijāšana? – tā Pulku Kungs saka jums, priesteriem, kas manu vārdu nievājuši! Bet jūs sakāt: kā tad mēs tavu vārdu nievājam?! –
Latvijas Bībele (BJT) 2012